Hildur Hult-Wåhlin
(1872-1904)

Efterlysning

Inför en planerad utställning och skrift om konstnären Hildur Hult har inventeringar gjorts i bibliotek och arkiv. Flera kontakter har också tagits för att spåra verk i privat ägo. Denna efterlysning på internet är den första och vi hoppas på svar från personer som har material om eller av Hildur Hult. Det kan röra sig om konstverk – målningar, teckningar, grafik, konsthantverk – men också om text- och bildmaterial som brev och fotografier.

Biografi

Konstnären Hildur Hult föddes i Helsingfors 1872 och växte upp på gården Rödebyholm i Blekinge. Efter faderns död flyttade hon 1895 tillsammans med sin mor och ett par systrar till Stockholm. Hon gick en termin på Tekniska skolan och började därefter sin utbildning på Konstakademien. Under slutet sin tid som akademielev tilldelades hon den kungliga medaljen för målningen “Agitation” (1899) som skildrar en socialistisk agitator på en byggarbetsplats i Stockholm. Det är den målningen som gjort henne känd. Hon hade samtidigt börjat hävda sig som en efterfrågad porträttmålare. Hildur Hult ingick 1902 äktenskap med Ord och bild-redaktören m.m. Karl Wåhlin. I äktenskapet föddes sonen Staffan. Våren 1904 dog Hildur Hult i en akut lunginflammation.

Det finns en ansats till “allkonst” i tidens anda hos Hildur Hult, som bl.a. ritade en uppsättning möbler till sitt nya hem. Hon visade tidigt intresse för John Ruskins och Williams Morris idéer och var vän till Ellen Key.

Kontaktuppgifter

Hör av dig med upplysningar som kan föra vårt arbete vidare! Vi lägger ett par bilder som visar kända verk av Hildur Hult, vissa av dem dock i privat och okänd ägo.

Anne De Geer
anne@annedegeer.com

Magdalena Gram
inga.magdalena.gram@gmail.com

Hildur Hult

Självporträtt.

Italian street musicians in a courtyard on Norrlandsgatan, Stockholm

Signerad och daterad till 1900, olja på duk 159.5 x 129.5 cm

Möbler